Кавсар

Кавсар — (араб. мўл-кўл) - исломга кўра жаннатдаги ажиб бир дарё ёки ҳовузнинг номи Қуръони каримдаги 108-сура ҳам К. деб аталади. Тафсир ва ҳадисларда айтилишича К.нинг суви асалдан тотли, қор ва сутдан оқ бўлиб, ундан ичган киши абадий ташналик кўрмайди. Шунингдек, қиёмат куни жаннат насиб етган м...

Батафсил ўқиш

Кайсонийлар

Кайсонийлар — 7-а.да шиалар орасидан ажралиб чиққан фирқа тарафдорлари Шиаларнинг 3-имоми Ҳусайн 680 й.да Карбалс яқинида ҳалок бўлгандан кейин, 4-имомнр еътироф етишда улар орасида ихтилоф юз берган: уларнинг бир қисми Ҳусайннинг ўғли Али (Зайн ал-Обидин)ни имом деб таниса бошқа гуруҳи Ҳусайн ўғилл...

Батафсил ўқиш

Калободий

Калободий — (ёхуд ал-Калобозий), Абу Бакр Муҳаммад ибн Ишоқ ал-Бухорий (? - 990/ 995 й.) - ҳанафий мазҳабининг машҳур фақиҳи, тасаллаллоҳу алайҳи ва салламвуфга доир араб тилида ёзилган енг дастлабки тартибли асарлардан бирининг муаллифи. Бухородага Калобод маҳалласида туғилиб, шу ерда яшаган ва ваф...

Батафсил ўқиш

Калом

Калом — (араб. - равон нутқ, жумла, гап, сўз) - ислом илоҳиёт илми. 8-а.да араб халифалигида пайдо бўлган. К. ислом диний таълимотини асослашга ҳаракат қилади. К. тарафдорлари мутакаллимлар дейилади. К. турли диний-сиёсий гуруҳлар (хорижийлар, қадарийлар, жабарийлар, муржиъийлар ва ҳ.к.) пайдо бўлиш...

Батафсил ўқиш

Карбало

Карбало — Ироқдаги шаҳар, Карбало муҳофазаси (губернаторлиги)нинг маъмурий маркази, Фурот дарёси водийсида, Бағдоддан 85 км жан.-ғарбда. Шиаликдаги мусулмонларнинг зиёратгоҳи. Али ибн Абу Толибнинг ўғли Ҳусайн ибн Али ҳокимият учун курашда 680 й.да К. яқинидаги жангда ҳалок бўлган, К.да дафн қилинга...

Батафсил ўқиш

Каромат

Каромат — (араб. - каромат, икром қилиниш, юқорилик, шараф) - ислом истилоҳига кўра, ақлни лол қолдирадиган ғайритабиий ҳодисалар. Шу ҳодисалар пайғамбарлардан намоён бўлса - мўжиза, азиз-авлиёлардан содир бўлса - К. дейилади. Ғайридин, куфр аҳдидан содир бўлса, сеҳр-жоду, кўзбахшилик (фокус) ёки ис...

Батафсил ўқиш

Карромийлар

Карромийлар — илоҳиёт оқими. 9-13-а.ларда Бағдод халифалиганинг марказий ва шарқий вилоятларида тарқалган. Асосчиси -Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Карром (806-869). Сейистонда туғилган, Нишопур, Балх, Марв, Ҳирот каби шаҳарларда таълим олган. 5 йил Маккада истиқомат қилган. Ибн Карром ўз юртига қайтаёти...

Батафсил ўқиш

Касб

Касб — ("ега бўлиш", "ўзлаштириш") - диний-ахлоқий контсептсияни англатувчи атама. Унинг тарафдорлари қадарийлар ва жабарийлар таълимотларига нисбатан келишувчан мавқени тутиш мақсадида инсон хатти-ҳаракатини Аллоҳ томонидан "яратилиши"ни, лекин инсон томонидан "ўз...

Батафсил ўқиш

Кафан

Кафан — дафн олдидан марҳумнинг жасади ўраладиган оқ мато. Исломий ақидага кўра, мусулмон еркак учун 3 бўлак, аёл учун 5 бўлак мато ила К.лаб дафн етиш тириклар зиммасидаги муқаддас бурчлардан (фарзи кифоя) ҳисобланади. Клашдан олдин албатта маййит ювилади. Шаҳидлар ювилмайди ва К.ланмайди, балки ўз...

Батафсил ўқиш

Кафорат

Кафорат — каффорат- қилинган гуноҳ учун еваз тўлаш ёки гуноҳ кечирилиши учун бериладиган маблағ. Мас., ҳар бир мусулмон рамазон ойида бирон сабаб билан рўза тутмаган бўлса, евазига бошқа вақт рўза тутган. К. тушунчаси шариат аҳкомларвда муҳим ўринни егаллаб, унда ёлғон қасам ичиш, бирор шахсга ноҳақ...

Батафсил ўқиш